Kort #16743

 * d U. 25C:3-1N
- « hs AP NS e I ""1
T" om - m -= : 1 4 TAphe 1
IIarl XV:s båbllvutek. .
ST mn i hi - Tonen År - e I yt *tæ To 2 - *I *T .
"Jominal-katalog öfver E,il.Zonungens i GJurl XV: sl
Wi hi 4 nt he ] + - åå 4 mA m W X ^". (-- oh 4 , in TA H.
bibliothek, uc rättad af 2^.7T.Cjenstiervna, För-
t > T r i V'^ f;- temo fa 1 " I Ky at, et* C) "*** * 1 då *"” % 1—4” fasd *] fe m ** I? &
© C.. n lr 2 _l." G S ca si (eeedso Qoda, odi L k - C^ mizr VIL—5:11, - e "7 i: *, Q e
vh

Information

Kortnr:
16743
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

* d U. 25C:3-1N
- « hs AP NS e I ""1
T" om - m -= : 1 4 TAphe 1
IIarl XV:s båbllvutek. .
ST mn i hi - Tonen År - e I yt *tæ To 2 - *I *T .
"Jominal-katalog öfver E,il.Zonungens i GJurl XV: sl
Wi hi 4 nt he ] + - åå 4 mA m W X ^". (-- oh 4 , in TA H.
bibliothek, uc rättad af 2^.7T.Cjenstiervna, För-
t > T r i V'^ f;- temo fa 1 " I Ky at, et* C) "*** * 1 då *"” % 1—4” fasd *] fe m ** I? &
© C.. n lr 2 _l." G S ca si (eeedso Qoda, odi L k - C^ mizr VIL—5:11, - e "7 i: *, Q e
vh

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB