Kort #16748

 Vt. 17.
Carl Gustaf, Karl XI:s son (1686 - 1687)
Underdänig Sammanstämma och ett Sammanliudh av
Riksens Ständers Klagan.
Två klagodikter med anledning av Carl Gustafs
död 4 febr. 1687 och begravning 8 april 1687.
Med Devotion av Johan Drysell.
acc.1907/58

Information

Kortnr:
16748
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vt. 17.
Carl Gustaf, Karl XI:s son (1686 - 1687)
Underdänig Sammanstämma och ett Sammanliudh av
Riksens Ständers Klagan.
Två klagodikter med anledning av Carl Gustafs
död 4 febr. 1687 och begravning 8 april 1687.
Med Devotion av Johan Drysell.
acc.1907/58

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB