Kort #16442

 Z oanslicvanin©
Samnelbanä inre^^llande xansliorürningar lst
juni 16$0,rnsst 1301. AZskr. -  $:0.

= Engestr. 0sign.77.

Information

Kortnr:
16442
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Z oanslicvanin©
Samnelbanä inre^^llande xansliorürningar lst
juni 16$0,rnsst 1301. AZskr. - $:0.

= Engestr. 0sign.77.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB