Kort #16191 Juonosuando

Juonosuando Juonosuando

Karta öfver masugnen därstädes, upprättad
1736 af Es. Hacksell.

   i: Gyllengrip, G.: Beskrifning om Vesterbotten
                  = M 138

Information

Kortnr:
16191
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Juonosuando

Karta öfver masugnen därstädes, upprättad
1736 af Es. Hacksell.

i: Gyllengrip, G.: Beskrifning om Vesterbotten
= M 138

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB