Kort #16279 Järtecken

Järtecken Järtecken

Extact [sic] aff herr Matthias Koriks breff daterat i
Helmstädt den 14 sept. 1652. [Om sju järtecken på
olika orter. ]

        I:  D. 151,  s. 433

Information

Kortnr:
16279
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järtecken

Extact [sic] aff herr Matthias Koriks breff daterat i
Helmstädt den 14 sept. 1652. [Om sju järtecken på
olika orter. ]

I: D. 151, s. 433

Signum:
D 151
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB