Kort #16289 Jönköping

Jönköping [Jönköping]

Se:  NicandeT P.M.: J:s äreminne. 1670
     i: Smålands Märkvärdigheter nr 23
                              = Fm 54

     Angående eldsvådor i J. 1730. Orig.
     Fol. 3 bl.
     i: Smålands Märkvärdigheter nr.26
                               = Fm 54

Information

Kortnr:
16289
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jönköping]

Se: NicandeT P.M.: J:s äreminne. 1670
i: Smålands Märkvärdigheter nr 23
= Fm 54

Angående eldsvådor i J. 1730. Orig.
Fol. 3 bl.
i: Smålands Märkvärdigheter nr.26
= Fm 54

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB