Kort #16688 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [Carl XIII]

Samlingar rörande fälttåget i Norge 1814,
Norges förening med Sverige m.m. 
af P.A. Wallmark. - Fol. 4 tunna bd.

                = Engestr. Osign. 21: 1-4

Information

Kortnr:
16688
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Carl XIII]

Samlingar rörande fälttåget i Norge 1814,
Norges förening med Sverige m.m.
af P.A. Wallmark. - Fol. 4 tunna bd.

= Engestr. Osign. 21: 1-4

Signum:
Engestr. Osign. nr 21: 1-4
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB