Kort #16269 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Järta, Hans (1774-1847)

Visa. Afskr. i ett tryckt ex.: "Några tankar
om sättet at uprätta ... franska monarchier"

          = Engestr. Osign. 82

Information

Kortnr:
16269
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järta, Hans (1774-1847)

Visa. Afskr. i ett tryckt ex.: "Några tankar
om sättet at uprätta ... franska monarchier"

= Engestr. Osign. 82

Signum:
Engestr. Osign. 82
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB