Kort #16678 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) L 93:1 :1


Carl, Hertig av Södermanland, sedermera
         Karl XIII (1748-1818)

Skrivelse från hertig Carl till statskontoret
ang. Gustaf Adolfs staty, 1792.    Avskrift.

Information

Kortnr:
16678
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

L 93:1 :1

Carl, Hertig av Södermanland, sedermera
Karl XIII (1748-1818)

Skrivelse från hertig Carl till statskontoret
ang. Gustaf Adolfs staty, 1792. Avskrift.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB