Kort #16699 Karl XIII:s bibliotek

Karl XIII:s bibliotek U 220 

Karl XIII:s bibliotek

"Catalogue uppå Konungens hand Bibliotheque."
Skrifven af Carl XIII egenhändigt.           - 1 h. Fol.

Information

Kortnr:
16699
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

U 220

Karl XIII:s bibliotek

"Catalogue uppå Konungens hand Bibliotheque."
Skrifven af Carl XIII egenhändigt. - 1 h. Fol.

Signum:
U 220
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB