Kort #16276 Järte, Otto (1881-1961)

Järte, Otto (1881-1961) Järte, Otto (1881- 1961)

Ivar Anderssons papper,  2 st. manuskr.: Några
    ord om Martin Brick,   Berlin i närbild 1934

     i: L 91:2

Information

Kortnr:
16276
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järte, Otto (1881- 1961)

Ivar Anderssons papper, 2 st. manuskr.: Några
ord om Martin Brick, Berlin i närbild 1934

i: L 91:2

Signum:
L 91:2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB