Kort #16469

 Karl IX .
Kampebref, som kong Carl den IX:de skref till
konungen af Dannemark af lägret wid Ryssby, &
11 aug. 1611. '

B.IV.1.7. (nr 28).

Information

Kortnr:
16469
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX .
Kampebref, som kong Carl den IX:de skref till
konungen af Dannemark af lägret wid Ryssby, &
11 aug. 1611. '

B.IV.1.7. (nr 28).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB