Kort #16513

 [K & r 1 IX] o

Swar vpå hertig Carls skrifwelse H.F.N:s titel
anrörandes, 29 juli 1573.

--- Engestr. B.I.1.11. (nr 13).

Information

Kortnr:
16513
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[K & r 1 IX] o

Swar vpå hertig Carls skrifwelse H.F.N:s titel
anrörandes, 29 juli 1573.

--- Engestr. B.I.1.11. (nr 13).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB