Kort #16684 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [Carl XIII]

Se: Skytte, C. G.: Dagbok öfver Printz Carls
    resa till Aachen 1770

         = Rålamb. 4:o., nr. 169

Information

Kortnr:
16684
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Carl XIII]

Se: Skytte, C. G.: Dagbok öfver Printz Carls
resa till Aachen 1770

= Rålamb. 4:o., nr. 169

Signum:
Rål. 4:o nr. 169
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB