Kort #16723

 ( jarl XIV Johan ]
jamlingsband innehållande skrilter om ^7on-
orins 8, J. AZ O. J. dikteracue anmärkningar,
- sxrifna af Wallmark, afseuca att inilyta i
skriften: Johans Levnet. - 3:0.
-= Engestr.

Information

Kortnr:
16723
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

( jarl XIV Johan ]
jamlingsband innehållande skrilter om ^7on-
orins 8, J. AZ O. J. dikteracue anmärkningar,
- sxrifna af Wallmark, afseuca att inilyta i
skriften: Johans Levnet. - 3:0.
-= Engestr.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB