Kort #16689 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [Carl XIII]

Samlingsband af aktstycken, bref m.m. från
Carl XIII:s regeringstid.    - Orig. och afskr.
                               4:o

      = Engestr. Osign. 19

Information

Kortnr:
16689
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Carl XIII]

Samlingsband af aktstycken, bref m.m. från
Carl XIII:s regeringstid. - Orig. och afskr.
4:o

= Engestr. Osign. 19

Signum:
Engestr. Osign. nr 19
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB