Kort #16596

 4-([ Karl X I ]
Se:[Gripenhielm, B.], Instruction, hwar efter K.
may 'ttz praeceptor ... sig hafwer at regulera.
1663. 4.987a (nr 2).

Information

Kortnr:
16596
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

4-([ Karl X I ]
Se:[Gripenhielm, B.], Instruction, hwar efter K.
may 'ttz praeceptor ... sig hafwer at regulera.
1663. 4.987a (nr 2).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB