Kort #16331 Kalendarier

Kalendarier [Kalendarier]

Se: Aschaneus, M.: Förteckning öfver gamla calendaria ...
     i:  Aschaneus, M.: Collectanea de antiqvitatibus, 
         s.. 1-11.  -  4:o. = Fb 5

Se : Medeltida kalendariefragment.- = A 103 a

Information

Kortnr:
16331
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Kalendarier]

Se: Aschaneus, M.: Förteckning öfver gamla calendaria ...
i: Aschaneus, M.: Collectanea de antiqvitatibus,
s.. 1-11. - 4:o. = Fb 5

Se : Medeltida kalendariefragment.- = A 103 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB