Kort #16389

 ^ammar - Collesium
Perättelse till Carl XII. - X; Q. - AISMT.
- UngestTv. 7.VII.l.1$ 1/2.

Information

Kortnr:
16389
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

^ammar - Collesium
Perättelse till Carl XII. - X; Q. - AISMT.
- UngestTv. 7.VII.l.1$ 1/2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB