Kort #16271 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) [Järta, Hans (1774—1847) statssekr., lands-
      hövding, skriftställare]

Enberg, Lars Magnus (1787-1865) lektor i fil.,
rektor, prof.

Dedikation till landshövdingen Hans Järta

     i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16271
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Järta, Hans (1774—1847) statssekr., lands-
hövding, skriftställare]

Enberg, Lars Magnus (1787-1865) lektor i fil.,
rektor, prof.

Dedikation till landshövdingen Hans Järta

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml.: Enberg
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB