Kort #16369

 Kalmar = stadgal M 7 N
Rijksens stadga som giordes, sammansattes, och stadfäs-
tades i Calmar, af Rijksens rådh om Bartholomaei afton,
på thet 8äret effter Christi bördh MCDLXKIV. Uthur
2tskill. exemplar är denne samman dragen uti ett.

I: D. 151, s. 27.

Information

Kortnr:
16369
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kalmar = stadgal M 7 N
Rijksens stadga som giordes, sammansattes, och stadfäs-
tades i Calmar, af Rijksens rådh om Bartholomaei afton,
på thet 8äret effter Christi bördh MCDLXKIV. Uthur
2tskill. exemplar är denne samman dragen uti ett.

I: D. 151, s. 27.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB