Kort #16715

 [ Garl XIV Johan ]
Cm krönincsen i Throndhiem 1313. -
Se: Engeström,L.v.: Antecknircar unuer resan
till kröningen ...
= Csign.54.

Information

Kortnr:
16715
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Garl XIV Johan ]
Cm krönincsen i Throndhiem 1313. -
Se: Engeström,L.v.: Antecknircar unuer resan
till kröningen ...
= Csign.54.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB