Kort #16547

 [Karl X - 3 ustafj '

Se: Tungzgel, X., Relation om det ewaret ... Axel
Oxenetierna gaf wid underekrifninzen a? suc-
ceseions instrumentet för hertig Corl Qus-
taf. Engestr. B.I.l.l. (nr hoc).

* [ Annan avekr. ] Engestr.B.I.2.11.znr 95.

Information

Kortnr:
16547
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl X - 3 ustafj '

Se: Tungzgel, X., Relation om det ewaret ... Axel
Oxenetierna gaf wid underekrifninzen a? suc-
ceseions instrumentet för hertig Corl Qus-
taf. Engestr. B.I.l.l. (nr hoc).

* [ Annan avekr. ] Engestr.B.I.2.11.znr 95.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB