Kort #16301 Jönson, Nills

Jönson, Nills [Jönson, Nills, silverdräng]

Düben, Anders von (1673-1738) kapellmästare, hov-
marskalk

De av änkehertiginnans av Mecklenburg suite och upp-
vaktning beordrade personer, som anhåller om rese-
pass: hovmästarinnan Adelheim, övermarskalk Blitzof,
kammarfru Weichel, kammarpigorna Hillebrand, Steen-
bach, tvätterskan Klingenberg, kammarlakej Dirrbom,
lakejerna Ziegler, Wasserman, Ritz, Heidman, Joh.
Schram, krökemästaren Tideman, mästerkocken Sivier,
slakteridrängen Amund Möller, silverdrängen Nills
Jönson, stalldrängen Qwart, jaktpagen Broman,
1726
      i:  Autografsaml .

Information

Kortnr:
16301
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jönson, Nills, silverdräng]

Düben, Anders von (1673-1738) kapellmästare, hov-
marskalk

De av änkehertiginnans av Mecklenburg suite och upp-
vaktning beordrade personer, som anhåller om rese-
pass: hovmästarinnan Adelheim, övermarskalk Blitzof,
kammarfru Weichel, kammarpigorna Hillebrand, Steen-
bach, tvätterskan Klingenberg, kammarlakej Dirrbom,
lakejerna Ziegler, Wasserman, Ritz, Heidman, Joh.
Schram, krökemästaren Tideman, mästerkocken Sivier,
slakteridrängen Amund Möller, silverdrängen Nills
Jönson, stalldrängen Qwart, jaktpagen Broman,
1726
i: Autografsaml .

Signum:
Autografsaml.: Düben
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB