Kort #16390

 Cammareollez; i u m
Några Cammarcollerii bre? i divevse ämnen
- 1755-177U . - Hol, Afskriltsaml.
- Engestr,. S,VITTI.l.2.

Information

Kortnr:
16390
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Cammareollez; i u m
Några Cammarcollerii bre? i divevse ämnen
- 1755-177U . - Hol, Afskriltsaml.
- Engestr,. S,VITTI.l.2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB