Kort #16727

 S 2 st. Reni. Q wo o f
[ X a 7 1 XV ]
Rref och telecrammer m.m. röranue lHH.l^.':cruns
Garl XV:s sista sjukdom och d4CG, 7C till un-
talet, ue sta till kubinettskammaurhkerven
och öfvorintendenten ".v . Daruel, som var ko-
nungen filjaktig på resan till och frun ^achcn.

( Crig.)

Information

Kortnr:
16727
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

S 2 st. Reni. Q wo o f
[ X a 7 1 XV ]
Rref och telecrammer m.m. röranue lHH.l^.':cruns
Garl XV:s sista sjukdom och d4CG, 7C till un-
talet, ue sta till kubinettskammaurhkerven
och öfvorintendenten ".v . Daruel, som var ko-
nungen filjaktig på resan till och frun ^achcn.

( Crig.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB