Kort #16167 Jungfru Marias klagan

Jungfru Marias klagan A 120

Jungfru Marias klagan

Marias klagan vid korset. (Fragment av en run-
handskrift.) 6 bl. fr. förra hälften av 1400-talet. (?) 
Utg.av bl.a. J. Peringsköld (under tit.: 
Fragmentum runico-papisticum, seu Soliloquium 
Deiparæ Virginis querulum, circa passionem Domini). 
              1 bd.  12:o

Information

Kortnr:
16167
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

A 120

Jungfru Marias klagan

Marias klagan vid korset. (Fragment av en run-
handskrift.) 6 bl. fr. förra hälften av 1400-talet. (?)
Utg.av bl.a. J. Peringsköld (under tit.:
Fragmentum runico-papisticum, seu Soliloquium
Deiparæ Virginis querulum, circa passionem Domini).
1 bd. 12:o

Signum:
A 120
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB