Kort #16478

 Karl IX.
Kon. Carls bref til Michil Olofsson om fru Sig-
rids, h. Henric Totts effterlefwerskas, oförnum-
stiga bref, 12 jan. 1608.

Engestr. B.I.l.25. (nr 8).

Information

Kortnr:
16478
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Karl IX.
Kon. Carls bref til Michil Olofsson om fru Sig-
rids, h. Henric Totts effterlefwerskas, oförnum-
stiga bref, 12 jan. 1608.

Engestr. B.I.l.25. (nr 8).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB