Kort #16214 Jydske lov

Jydske lov [Jydske lov, Waldemars ]

Från omkr. 1580-talet.
          = Rålamb. 4:o, nr. 80

Information

Kortnr:
16214
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Jydske lov, Waldemars ]

Från omkr. 1580-talet.
= Rålamb. 4:o, nr. 80

Signum:
Rål. 4:o nr. 80
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB