Kort #16254 Järnvräkeri

Järnvräkeri M 171 a 16:1-8

Järnvräkeri

Dahlgren, Erik W., Excerpter angående järnvräkeri
och järnstämpling 1604-1856 & suppl. 1-2

Information

Kortnr:
16254
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

M 171 a 16:1-8

Järnvräkeri

Dahlgren, Erik W., Excerpter angående järnvräkeri
och järnstämpling 1604-1856 & suppl. 1-2

Signum:
M 171a 16:1-8
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB