Kort #16392

 € ' 21 . i:; ©, 827. 3
Kammarkollegium
Kungl. Maj:ts instruktion för Kammarkolle-
gium. - P

Information

Kortnr:
16392
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

€ ' 21 . i:; ©, 827. 3
Kammarkollegium
Kungl. Maj:ts instruktion för Kammarkolle-
gium. - P

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB