Kort #16598

 [Karl XI ]
Se: Handlingar rörande konungarnes af pfalziska
huset regering. Zngestr. B.I.2.2$.

Information

Kortnr:
16598
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XI ]
Se: Handlingar rörande konungarnes af pfalziska
huset regering. Zngestr. B.I.2.2$.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB