Kort #16544

 (Karl X Gustaf ]
Se: Handlingar rörande konungarnes af pfalziska
huset regering. Engestr. B.I.2.22.

Information

Kortnr:
16544
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

(Karl X Gustaf ]
Se: Handlingar rörande konungarnes af pfalziska
huset regering. Engestr. B.I.2.22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB