Kort #16433

 [ Zansler ' biluhusrare , ]
Om I-
i: öamlinrar om Svenska
xonstnärer .- = I, 22.

Information

Kortnr:
16433
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Zansler ' biluhusrare , ]
Om I-
i: öamlinrar om Svenska
xonstnärer .- = I, 22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB