Kort #16667 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) U 253 a

[ Carl, hertig af Södermanland ]

Catalogue de la Musique de Son Altesse Royalle
Monseigne [ur] le Prince Charle par alfabet.
1 vol, 8:o

Information

Kortnr:
16667
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

U 253 a

[ Carl, hertig af Södermanland ]

Catalogue de la Musique de Son Altesse Royalle
Monseigne [ur] le Prince Charle par alfabet.
1 vol, 8:o

Signum:
U 253 a
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB