Kort #16694 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) [Karl XIII (1748-1818), sv. konung]

Edelcrantz, Abraham Niklas (1754-1821) kansliråd,
överintendent, teaterdir.

Anhållan om lån från klädkammaren för hertig Carls
räkning

     i: Autografsaml.

Information

Kortnr:
16694
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XIII (1748-1818), sv. konung]

Edelcrantz, Abraham Niklas (1754-1821) kansliråd,
överintendent, teaterdir.

Anhållan om lån från klädkammaren för hertig Carls
räkning

i: Autografsaml.

Signum:
Autografsaml: Edelcrantz
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB