Kort #16165 Ljungbeck, Karl

Ljungbeck, Karl I 44: 1-2

Ljungbeck, Karl

Utdrag ur fört. över Kammarrkollegii fullmakter
å landstatstjänster m.m. I-II             
2 häften i svart vaxduksomsl.

Information

Kortnr:
16165
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

I 44: 1-2

Ljungbeck, Karl

Utdrag ur fört. över Kammarrkollegii fullmakter
å landstatstjänster m.m. I-II
2 häften i svart vaxduksomsl.

Signum:
I 44: 1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB