Kort #16266 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Vs 109

Järta, Hans

Poemer, parodier och tillfällighetsstycken,
till en del af H.J., samt rörande den fos-
foristiska striden på 1810-talet. Allt af-
skrifter af samma hand, korrigerade.  4:o
                         18 bl. Ljusr.pb

Information

Kortnr:
16266
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vs 109

Järta, Hans

Poemer, parodier och tillfällighetsstycken,
till en del af H.J., samt rörande den fos-
foristiska striden på 1810-talet. Allt af-
skrifter af samma hand, korrigerade. 4:o
18 bl. Ljusr.pb

Signum:
Vs 109
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB