Kort #16334 Kalendarium

Kalendarium [ Kalendarium ]

Se: Kalendrier Perpetuel.-                    = X 772

Se: Minnesverser på latin att ihågkomma
     festers och stjernkonstellationers betydelse
                                       i:   =- X 738
Se: Svenska minnesverser för ihågkommande af
    kyrkoårets fasta festdagars infallande på
    månadsdagar ...                    i:   = X 738

Information

Kortnr:
16334
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[ Kalendarium ]

Se: Kalendrier Perpetuel.- = X 772

Se: Minnesverser på latin att ihågkomma
festers och stjernkonstellationers betydelse
i: =- X 738
Se: Svenska minnesverser för ihågkommande af
kyrkoårets fasta festdagars infallande på
månadsdagar ... i: = X 738

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB