Kort #16396

 Cammareollezium ,
25 diverse skrifter och handlirsar anr.,. D- D-
och kameralärenden. - 4:0, Afskr.

Engestr. C.VII.1.8. -

Information

Kortnr:
16396
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Cammareollezium ,
25 diverse skrifter och handlirsar anr.,. D- D-
och kameralärenden. - 4:0, Afskr.

Engestr. C.VII.1.8. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB