Kort #16263 Järta, Hans (1774-1847)

Järta, Hans (1774-1847) Beskow-Dahlgrens autografsamling

Järta, Hans (1774-1847)

Omröstningssedel till det kgl. pris som Sv . aka-
demien har att utdela. [1843];  Egenh. konc.
[1810]

Information

Kortnr:
16263
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Beskow-Dahlgrens autografsamling

Järta, Hans (1774-1847)

Omröstningssedel till det kgl. pris som Sv . aka-
demien har att utdela. [1843]; Egenh. konc.
[1810]

Signum:
Beskow-Dahlgrens autogr.: Järta
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB