Kort #16361

 Ksimar . " i i

Se: Wallenstråle,M.G.: Berättelse om Calmar
stad och slott med Dess omliggande Neg-
der ... = M, 106,

Information

Kortnr:
16361
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Ksimar . " i i

Se: Wallenstråle,M.G.: Berättelse om Calmar
stad och slott med Dess omliggande Neg-
der ... = M, 106,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB