Kort #16651

 [Karl XII]
Se: Bender, kalabaliken vid. Sanfärdig berättel.
ge ,... 1/13 ... Engestr.B.II.2.3.%ur 30).

Information

Kortnr:
16651
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

[Karl XII]
Se: Bender, kalabaliken vid. Sanfärdig berättel.
ge ,... 1/13 ... Engestr.B.II.2.3.%ur 30).

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB