Kort #16164 Jungbeck, Henrik (1813-1878)

Jungbeck, Henrik (1813-1878) L 34: 6d

Jungbeck, Henrik (1813-78) rådman

Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt)
register till desamma av brorsonen, bokhandlaren 
i Borås, Edmund Jungbeck.               Fol. & 8:o

Information

Kortnr:
16164
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

L 34: 6d

Jungbeck, Henrik (1813-78) rådman

Verser av Henrik Jungbeck jämte (fragmentariskt)
register till desamma av brorsonen, bokhandlaren
i Borås, Edmund Jungbeck. Fol. & 8:o

Signum:
L 34: 6d
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB