Kort #16609

 ff XZ Q. qi ruin s
-o A p, 7810 a
^ a + 1 XII '
Crizinalbref och med ezenkäöndig
underskrift af konung Carl XII. 5697-1718. -
esse s- SP F e nhänGgiga bref till prinsesvan
Vlrika Zlecnora. -

Information

Kortnr:
16609
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

ff XZ Q. qi ruin s
-o A p, 7810 a
^ a + 1 XII '
Crizinalbref och med ezenkäöndig
underskrift af konung Carl XII. 5697-1718. -
esse s- SP F e nhänGgiga bref till prinsesvan
Vlrika Zlecnora. -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB