Kort #16686 Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818)

Karl, XIII, kung av Sverige och Norge (1748-1818) D 1069


[Carl, hertig af Södermanland]

Diverse handlingar rörande hertig Carls enskilda hushållning Rosersbergs slott, m.m. mest från åren 1798-99

Information

Kortnr:
16686
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

D 1069

[Carl, hertig af Södermanland]

Diverse handlingar rörande hertig Carls enskilda hushållning Rosersbergs slott, m.m. mest från åren 1798-99

Signum:
D 1069
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB