Kort #16382

 Kalmeter, Henry
Kort berättelse om jern- och ståltrådfabriquen
i Nestphalen upsatt &r 1726. - M:o. Afekr.

= Engestr. C. XVII. 1. 12.

Information

Kortnr:
16382
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Kalmeter, Henry
Kort berättelse om jern- och ståltrådfabriquen
i Nestphalen upsatt &r 1726. - M:o. Afekr.

= Engestr. C. XVII. 1. 12.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB