Kort #16258 Järrestads härad

Järrestads härad Järrestads härad

Sockenbeskriifning.    Fol.  Orig.

    = Engestr. B.VIII.2.37

Information

Kortnr:
16258
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Järrestads härad

Sockenbeskriifning. Fol. Orig.

= Engestr. B.VIII.2.37

Signum:
Engestr. B.VIII.2.37
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB