Kort #16323 Kahlmeter

Kahlmeter Vs 142:1:46


Kahlmeter

Kahlmeters tahl hållit wid commissorialrätten
straxt efter dess dom afsagd blifwit

Information

Kortnr:
16323
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

Vs 142:1:46

Kahlmeter

Kahlmeters tahl hållit wid commissorialrätten
straxt efter dess dom afsagd blifwit

Signum:
Vs 142:1:46
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB