Kort #16226 Jägerskiöld, Olof (1906-1986)

Jägerskiöld, Olof (1906-1986) N 100: 14c

Jägerskiöld, Eduard Olof Hising
     (1906-     arkivråd

V.P.M. [ang. förutsättningarna för de svenska
urkundspublikationerna]. Dat. 21 febr. 1948.
4:o.  14 bl.  Maskinskrift

Information

Kortnr:
16226
Låda:
22 Ju-Karl
Text:

N 100: 14c

Jägerskiöld, Eduard Olof Hising
(1906- arkivråd

V.P.M. [ang. förutsättningarna för de svenska
urkundspublikationerna]. Dat. 21 febr. 1948.
4:o. 14 bl. Maskinskrift

Signum:
N 100: 14c
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB